Borger

Sygedagpenge

Relevant for dig, der modtager sygedagpenge.

 • Mulighed for Fast Track - hurtig hjælp / indsats

  Ved stress, ulykke eller en alvorlig diagnose, har både du og arbejdsgiver en tydelig fornemmelse af, om du står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger. I de tilfælde kan du og virksomheden med fordel anmode om Fast Track, som giver mulighed for at sætte tidligt ind med konkret støtte og redskaber. Det kan i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  Læs mere om Fast Track her

 • viden om psykisk belastning

  Jobcenter Assens tilbyder et to timers oplæg om psykisk belastning med god plads til spørgsmål. Det foregår torsdage kl. 9.00-11.00 på Jobcenter Assens, Verninge.

  Få viden om psykisk belastning

 • Sundhedstilbud

  Assens Kommune tilbyder dig forskellige muligheder for støtte til din sundhed - både forebyggende og støttende til aktuelle udfordringer med din sundhed.

  Sundhedstilbud i Assens Kommune

 • Hvorfor efterspørger vi dit CV når du er sygemeldt?

  Selvom du er i et ansættelsesforhold...

  Selvom du allerede har et CV på Jobnet...

  CV når du er sygemeldt

 • Genoptagelse af sager som følge af ny praksis om stop af sygedagpenge og ydelse under jobafklaringsforløb

  På baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen december 2018, er der fastlagt en ny praksis vedrørende afgørelser om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.
  Principafgørelsen har betydning for, hvornår udbetalingen af dine sygedagpenge kan stoppe.

  Læs mere om principafgørelsen her