Info

Info

På denne side finder du praktiske oplysninger samt en beskrivelse af Jobcenter Assens og og personalet

Jobcenter Assens er en fleksibel arbejdsplads, der rummer mange fagligheder og mange forskellige former for arbejdskraft.
Vi er således sammensat af fuldtidsansatte, deltidsansatte, fleksjobansatte og skiftende praktikanter, og er super glade for at kunne fortælle, der både er plads og opgaver til os alle.

Vi arbejder ud fra værdierne;

Ordentlighed

Respekt

Udvikling

Arbejdsglæde

Åbenhed

 

Det er ikke bare tomme ord for os - alle medarbejdere arbejder med, hvad ordene betyder for deres opgave og vores fælles hverdag.

Sammenlægning af Job- og Kompetencecentret og Jobcenter Assens

Jobcenter Assens og Job- og Kompetencecentret blev det nye samlede Jobcenter Assens pr. 1. september 2017.

Der var alene tale om en ændring i organisationen, således at de to grupper medarbejdere fra hhv. Jobcenter Assens og Job- og Kompetencecentret flyttede sammen geografisk for at gøre samarbejdet endnu tættere, end det allerede var.
Borgere og virksomheder møder således de samme medarbejdere som hidtil.

Målet med sammenlægningen var at give borgere med tilknytning til Jobcenter Assens en tydelig sammenhæng i indsatsen, hvor der er fokus på kortere vej fra tanke og planlægning til handling. Den nye samarbejdsform bygger på erfaringer fra Integrationsafdelingen, hvor det tætte samarbejde allerede har fungeret i flere år, og har givet gode resultater og stor mening for alle parter.

Målet var også at øge det tætte samarbejde med kommunens virksomheder med fokus på erhvervsvenligheden og her vil sammenlægningen ligeledes skabe kort vej fra tanke til handling samt en smidig sagsbehandling. Vi skal bruge de virksomhedsrettede indsatser mest muligt, og sørge for at uddanne ledige til at opfylde virksomhedernes behov.

Der arbejdes på Jobcenter Assens med 4 strategispor, Prioritering, Rekruttering, Empowerment og Sammenhæng, som hver især har et klart mål for såvel borgere som virksomheder.

Prioritering skal sikre et resultatfokus, hvor vi bruger vores ressourcer mest effektivt med størst værdiskabelse for vores borgere og virksomheder. Rekruttering betyder et fokus på at vi er et Jobcenter – ikke et praktikcenter. Vi skal bruge de virksomhedsrettede indsatser mest muligt, og vi skal uddanne ledige borgere til at opfylde virksomhedernes behov. Med Empowerment ligger en skærpelse af bevidstheden om, at job er en vigtig norm for alle, og vi skal involvere borgeren med en tro på dennes ressourcer. Sidste strategispor, Sammenhæng, betyder et fokus på at opdelte funktioner kan ”spilde borgerens tid”, og vi skal arbejde tværfagligt, hvor det gavner borgeren

Det samlede Jobcenter Assens vil fortsat benytte adresserne i Willemoesgade, Assens (Integration samt Staben), Nørregade, Glamsbjerg (Job- og Udvikling samt Job- og Virksomhedsservice) samt Fuglekildevej, Verninge (Arbejdsfastholdelse samt Intern Service og øvrige indsatser).

Jobcenter Assens er en aktiv samarbejdspartner med Ungeenheden ift. beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune.
Tilbuddene bliver løbende tilpasset så de lever op til de forskellige beskæftigelsesreformer.

Jobcenter Assens byder alle velkomne i Assens, Glamsbjerg og Verninge.