Pjecer

Naviger udenom ledighedsstress

Fokus på forebyggelse af ledighedsstress

Naviger udenom ledighedsstress som et tilbud jf. § 32 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Fokus på forebyggelse af ledighedsstress

Alle kender til eller har hørt om stress. Stress er en belastningstilstand, som over tid kan føre til sygdom. Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer.

De fleste forbinder stress med det at have travlt. Ikke så mange er opmærksomme på, at stress også kan opstå, hvis ens kompetencer ikke bliver anvendt og anderkendt, hvilket jo for mange jobsøgere er et vilkår.
I Danmark er arbejde og identitet tæt sammensmeltet. Derfor kan det være udfordrende at stå udenfor dette identitetsfællesskab.

På Jobcenter Assens har vi en forebyggende workshop, hvor du kan få konkret viden omkring ledighedsstress.
Der er ved workshoppen fokus på, hvad der er vigtigt at være opmærksom på som jobsøger i forhold til struktur og tilgang til jobsøgningen for at ruste sig mentalt, bevare gejsten og tage mistrivsel i opløbet.

Sådan bliver du tilmeldt

Du aftaler med din beskæftigelsesrådgiver/jobformidler, at du gerne vil tilmeldes workshoppen Naviger udenom Ledighedsstress.
Beskæftigelsesrådgiver/jobformidler booker dig på næste workshop, og oplyser dig dato, tid og sted.

Sådan foregår det

Workshoppen ”Naviger udenom Ledighedstress” består af én undervisningsgang. Den afholdes den sidste torsdag i hver måned fra kl. 12.30-15.00 på Jobcenter Assens, Fuglekildevej 101 i Verninge.

Underviser har solid erfaring i at hjælpe mennesker med at håndtere og forebygge stress.

Naviger udenom ledighedsstress i printvenlig version

Undervisningsteam

  • Underviser
    Mette Øfjord-Andersen
    6474 6726 / 2480 3267