Borger

Delvis genoptagelse af arbejdet ved sygdom

Hvis du i en overgang mellem en sygemelding og en raskmelding genoptager dit arbejde delvist, kan du her se, hvordan du skal forholde dig, hvis du er henholdsvis lønmodtager med eller uden løn under sygdom, selvstændig eller ledig

Hvis du er sygemeldt lønmodtager med løn:

Når din arbejdsgiver søger refusion, skal du bekræfte oplysningerne på Mit Sygefravær. Du får et underretningsbrev i din digitale postkasse om dette med et link til din sag på Mit Sygefravær.
Hvis det antal timer, du har genoptaget arbejdet, ikke er oplyst - eller ikke er rigtige - skal du svare nej til om oplysningerne er korrekte.
Du får efterfølgende muligheden for at skrive, hvorfor du svarer nej.
Her angiver du det rigtige timetal.

Husk: Følg anvisningen til at underskrive digitalt og indsende.
Du får en kvittering med opsummering af oplysningerne.

Hvis du er sygemeldt lønmodtager uden løn:

Du skal bekræfte oplysningerne på at du har genoptaget dit arbejde delvist i Mit Sygefravær.
På fanebladet ”Delvist genoptaget arbejde” har du mulighed for at oplyse de timer og minutter på ugebasis du har genoptaget arbejdet.
Hvis du har indtastet forkerte oplysninger, er det også under denne fane, du kan slette eller tilrette efter behov.

Husk: Følg anvisningen til at underskrive digitalt og indsende.
Du får en kvittering med opsummering af oplysningerne.

Hvis du er selvstændig og delvist uarbejdsdygtig:

Som selvstændig og sygemeldt, har du mulighed for at oplyse, om du er 100 %, 75 %, eller 50 % uarbejdsdygtig på Mit Sygefravær eller Nemrefusion.

Hvis du starter med at være 75 % uarbejdsdygtig fra en given dato, og ønsker at ændre dette til 50 % fra en ny dato, skal du også ændre dette på Mit Sygefravær eller Nemrefusion.

Husk: Følg anvisningen til at underskrive digitalt og indsende.
Du får en kvittering med opsummering af oplysningerne.

Hvis du er ledig:

Ledige skal bruge den digitale postkasse.
Åben din digitale postkasse via www.borger.dk eller www.eBoks.dk.

Følg denne vejledning, når du står i din Indbakke:

  • Klik på ”ny post”.
  • Der fremkommer en boks, hvor du først skal skrive Assens Kommune samt klikke på luppen i det røde felt til højre.
  • Dernæst klikker du på Assens Kommune i nederste del af feltet.
  • Vælg Borgerservice.
  • Udfyld emnefeltet med dit CPR nummer + en overskrift.
  • Klik på linjen, hvor der står: ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om” og vælg: Sygedagpenge mv.
  • I tekstfeltet oplyser du delvise timer og uge nr.
  • Tryk på send.

Gælder alle: selvstændige, lønmodtager med og uden løn, ledige:
Hvis mit sygefravær ikke kan anvendes, kan guiden fra ledige anvendes via den digitale postkasse, til at sende oplysninger til sygedagpenge ydelse.