Borger

Kontanthjælp

Relevant for dig, der modtager kontanthjælp

Kontanthjælp

Læs om kontanthjælp på borger.dk

Kontanthjælp, hvis du er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse

Kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover

Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan du søge Uddannelseshjælp 

Information fra Team Kontanthjælp

Hvis du er studerende, kan du som hovedregel ikke få uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse – heller ikke hvis du befinder dig mellem to studieforløb.

Har du f.eks. søgt om optagelse på en videregående uddannelse, bliver du stadig betragtet som studerende, uagtet at du ikke får SU i juli og august. Du kan eventuelt have mulighed for at søge om SU-lån.
Reglen gælder også, hvis du har afsluttet en ungdomsuddannelse eller et grundforløb og har fået en læreplads eller skal starte skolepraktik fra f.eks. 1. august eller 1. september.

Ved afslag på optagelse på uddannelse eller læreplads

Hvis du ikke bliver optaget på den videregående uddannelse eller finder læreplads, kan du søge om hjælp til forsørgelse, når du har fået besked om at du ikke er optaget.
Hvis du er over 30 år, skal stille dig til rådighed ved at møde personligt op i Jobcentret, Nørregade 42, Glamsbjerg.
Hvis du er under 30 år, skal du stille dig til rådighed ved at rette henvendelse til Jobcentret på tlf. 64747059 og bestille en tid til visitationssamtale i Ungeenheden.

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp til forsørgelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i tilbud efter Beskæftigelsesloven eller Integrationsloven.
Hvis du ønsker at holde ferie, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få hjælp til forsørgelse i ferieperioden.

Særlige regler for enlige forsørgere under 30 år.

Hvis du er under 30, er enlig og har barn, kan du være berettiget til behovsbestemt hjælp til forsørgelse, selvom du er mellem to uddannelser.

Du skal stille dig til rådighed ved at kontakte Jobcentret på tlf. 64 74 70 59 og bestille en tid til en visitationssamtale i Ungeenheden.

Kontakt Team Kontanthjælp for yderligere information.

Har du i øvrigt spørgsmål, kan Team Kontanthjælp kontaktes på telefon 64 74 75 15.
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem 10 og 12.30.

Venlig hilsen
Team Kontanthjælp
Borgerservice.

Ansøg om hjælp til forsørgelse

OBS: Du skal kontakte Jobcenter Assens før du ansøger om hjælp til forsørgelse!

  • Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

    Er du i tvivl om, hvad Kontanthjælpsloftet er, og hvad det betyder for dig, kan du blive klogere ved at se denne info-video:
    Kontanthjælpsloftet

    Du kan ligeledes få forklaret 225 timers reglen ved at se denne info-video:
     225-timers reglen

Gode tilbud for dig, der modtager kontanthjælp

CV-Jobnet

Fokus på at lave et cv i forbindelse med din jobsøgning
Læs mere om CV-Jobnet her

CV-Indsats (for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere)

Fokus på at gøre dit cv på jobnet aktivt og præcist
Læs mere om CV-Indsats her

Jobstafetten

Fokus på din jobsøgning.
Læs mere om Jobstafetten her

IT i praksis

Fokus på IT som redskab
Læs mere om IT i praksis her

Nyttejob

Nyttigt arbejde for din ydelse
Læs mere om Nyttejob her

Ansøgning om kontanthjælp over 30 år

Pr. 1. september 2020 kan du komme til visitations samtale allerede samme dag, som du kommer for at søge hjælpen.

Det kræver du ankommer til Jobcenter Assens i Glamsbjerg i tidsrummet kl. 8.15 - 12.15. Medbring gerne NemID.
Der kan forekomme ventetid.

Efter samtalen vil du blive informeret om, hvordan du søger selve ydelsen.

(Ikke gældende under nedlukning på grund af Covid-19 restriktioner)