Borger

Hvorfor efterspørger vi dit CV når du er sygemeldt?

Selv om du er i et ansættelsesforhold - og selvom du allerede har et CV på Jobnet...

Jobcentrets opgave er:

  • at fastholde vores borgere i beskæftigelse
  • at sikre at vores virksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger - samt
  • at bidrage til at vores borgere får adgang til de bedst tænkelige jobs, set i
    forhold til den enkeltes kompetencer, erfaringer og jobønsker

Når du er sygemeldt har dit CV også stor betydning for dig, os og det samarbejde vi skal have for at fastholde dig i din nuværende beskæftigelse eller fastholde, at du efter en sygemelding kan genindtræde på arbejdsmarkedet i dit nuværende job eller som jobsøgende.

Det betyder, at dine kompetencer, faglige erfaringer og arbejdsmæssige ressourcer har lige så stor betydning som de lægelige oplysninger, der naturligt er i din sag om sygedagpenge.

— Din læge er specialist og ekspert på sygdomme, behandling og prognose i
forhold til din helbredelse.

— Vi er specialister og eksperter i beskæftigelse, fastholdelse i beskæftigelse og muligheder for at komme tilbage i job eller ledighed efter en sygeperiode.

— Du er ekspert i dit liv, mestring af din sygdom, arbejde og liv samt valg i forhold til beskæftigelse og aftaler med din arbejdsgiver.

For at kunne hjælpe dig bedst med den ekspertviden og rolle, vi har i din sag, har vi brug for at dit CV, og at det indgår i vores samarbejde på lige fod med sagens øvrige akter.

Vi er gerne behjælpelige med at udarbejde dit CV sammen med dig.

Med venlig hilsen

Jobcenter Assens, Arbejdsfastholdelse

Hvorfor efterspørger vi dit CV - Printvenlig version