Info-film

Klar, Parat, Videre

Klar, parat, videre er et tilbud til dig, der vurderes at have brug for en vejledende og/eller opkvalificerende indsats forud for om-match til jobparat, en anden vej imod selvforsørgelse eller en anden varig forsørgelse. Målet er at bringe dig tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job.