Info-film

Klar, Parat, Videre

Klar, parat, videre er et tilbud til dig, der vurderes at have brug for en vejledende og/eller opkvalificerende indsats forud for om-match til jobparat, en anden vej imod selvforsørgelse eller en anden varig forsørgelse. Målet er at bringe dig tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.