Information

Ledelse

Jobcenterchef og afdelingsledere i Jobcenter Assens

Leder af Jobcenter Assens

Ulla S. Drejer

Afdelingsleder, Arbejdsfastholdelse

Maja Jæger

Arbejdsfastholdelse i Jobcenter Assens (Verninge) består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering. Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Afdelingsleder, Job- og Virksomhedsservice

Anders Barkholdt

Job- og Virksomhedsservice i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) arbejder med forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Derudover består afdelingen af Jobbutikken, Virksomhedsservice, Uddannelses- og erhvervsvejledning samt formidling af Danskuddannelse for udlændinge.

Afdelingsleder, Integration, Job og Udvikling

Brian Korsgaard

Integration i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) modtager borgere omfattet af Integrations loven, der skal have tilbudt et integrations program. Dette omfatter flygtninge, familie-sammenførte til flygtninge samt familie-sammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger. Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU (integrations grunduddannelsen), mentor, familiekonsulent for ovenstående målgruppe. Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Job og Udvikling i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) består af team Aktivitetsparate; ikke jobklare kontanthjælpsmodtagere, og team Fleksjob; borgere der modtager ledighedsydelse. Vi varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Revalidering, Efterværn samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.