Kontakt os

Ledelse

Jobcenterchef og afdelingsledere i Jobcenter Assens

Arbejdsmarked- og Borgerservicechef - leder af Jobcenter Assens

Torben Christiansen

Afdelingsleder, Arbejdsfastholdelse

Maja Jæger

Arbejdsfastholdelse i Jobcenter Assens (Verninge) består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering. Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Afdelingsleder, Integration, Job og Udvikling

Brian Korsgaard

Integration i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) modtager borgere omfattet af Integrations loven, der skal have tilbudt et integrations program. Dette omfatter flygtninge, familie-sammenførte til flygtninge samt familie-sammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger. Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU (integrations grunduddannelsen), mentor, familiekonsulent for ovenstående målgruppe. Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Job og Udvikling i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) består af team Aktivitetsparate; ikke jobklare kontanthjælpsmodtagere, og team Fleksjob; borgere der modtager ledighedsydelse. Vi varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Revalidering, Efterværn samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Afdelingsleder, Job- og Virksomhedsservice

Anders Barkholdt

Job- og Virksomhedsservice i Jobcenter Assens (Glamsbjerg) arbejder med forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Derudover består afdelingen af Jobbutikken, Virksomhedsservice, Uddannelses- og erhvervsvejledning samt formidling af Danskuddannelse for udlændinge.

Leder af Staben

Ulla S. Drejer

Staben i Jobcenter Assens forvalter sekretariatsfunktioner for jobcentrets chef og ledere, udarbejder sagsfremstillinger til politiske udvalg og varetager jobcentrets økonomifunktion. Herudover varetager vi interne kommunikationsopgaver og er overordnet tovholder ift. fagsystemer, statistik og analyse. Vi varetager tillige administration af forskellige områder.

Hvis du vil skrive en af lederne, kan du bruge en af nedenstående sikre mailadresser.
Vælg om du henvender dig som borger eller virksomhed.
Husk at skrive hvilken leder, du henvender dig til.