Kontakt os

Om os

Personalepolitiske værdier, indsatser og strategispor samt beskæftigelsesplan.

D. 22. maj 2023 flyttede Jobcenter Assens ind på Assens Rådhus

Jobcenter Assens er en fleksibel arbejdsplads, der rummer mange fagligheder og mange forskellige former for arbejdskraft.
Vi er således sammensat af fuldtidsansatte, deltidsansatte, fleksjobansatte og skiftende praktikanter, og er super glade for at kunne fortælle, der både er plads og opgaver til os alle.

Vi arbejder ud fra Assens Kommunes personalepolitiske værdier, der indbefatter at vi er;

Tillidsfulde

Engagerede

Åbne

Ambitiøse

Ordentlige

Det er ikke bare tomme ord for os - alle medarbejdere arbejder med, hvad ordene betyder for deres opgave og vores fælles hverdag.

Jobcenter Assens; Indsats og 4 strategispor

Jobcenter Assens arbejder for, at vores borgere får en tydelig sammenhæng i indsatsen, hvor der er fokus på kortere vej fra tanke og planlægning til handling. Derfor har vi et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger og funktioner.

Vi arbejder også for at øge det tætte samarbejde med kommunens virksomheder med fokus på erhvervsvenligheden, hvor det ligeledes er målet at skabe kort vej fra tanke til handling - samt en smidig sagsbehandling.
Vi skal bruge de virksomhedsrettede indsatser mest muligt, og sørge for at uddanne ledige til at opfylde virksomhedernes behov.

Der arbejdes på Jobcenter Assens med 4 strategispor, Prioritering, Rekruttering, Empowerment og Sammenhæng, som hver især har et klart mål for såvel borgere som virksomheder.

Prioritering skal sikre et resultatfokus, hvor vi bruger vores ressourcer mest effektivt med størst værdiskabelse for vores borgere og virksomheder. Rekruttering betyder et fokus på at vi er et Jobcenter – ikke et praktikcenter. Vi skal bruge de virksomhedsrettede indsatser mest muligt, og vi skal uddanne ledige borgere til at opfylde virksomhedernes behov. Med Empowerment ligger en skærpelse af bevidstheden om, at job er en vigtig norm for alle, og vi skal involvere borgeren med en tro på dennes ressourcer. Sidste strategispor, Sammenhæng, betyder et fokus på at opdelte funktioner kan ”spilde borgerens tid”, og vi skal arbejde tværfagligt, hvor det gavner borgeren

Jobcenter Assens er en aktiv samarbejdspartner med Ungeenheden ift. beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune.
Tilbuddene bliver løbende tilpasset så de lever op til de forskellige beskæftigelsesreformer.

Jobcenter Assens byder alle velkomne på rådhuset i Assens.

 

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen er en beskrivelse af Assens Kommunes beskæftigelsespolitiske mål og strategier, som redegøre for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsesministeren udmelder nogle landsdækkende mål for beskæftigelsesindsatsen, som kan variere fra år til år. Indholdet i Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af fælles drøftelser mellem Jobcenteret, Job- og Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover er jobcenterets medarbejdere blevet inddraget i beskrivelsen af indsatserne. 

Du kan finde den aktuelle beskæftigelsesplan her