Nyheder

Assens Kommune får nyt ydelsessystem

Et nyt IT-system til behandling og udbetaling af ydelser er ved at blive rullet ud i alle landets kommuner, og nu er turen kommet til Assens Kommune. Det betyder, at der er nogle borgere, som vi ikke kan hjælpe i det omfang, vi plejer, i perioden fra 10.-21. maj 2021. Her kan du se, hvilke konsekvenser det kan have for dig.

I perioden 10. maj – 21. maj – dag og aften - vil der blive arbejdet med at forberede det nye udbetalingssystem, så det er klar til at udbetale hjælp til forsørgelse eller fleksjobrefusion til arbejdsgivere. Systemet skal være klar med udbetalinger, den 28. maj 2021.

Sygedagpenge udbetales ikke fra dette system.

Modtager du en forsørgelsesydelse eller ansøger du om helbredstillæg eller enkeltydelse fra Assens Kommune, så læs videre her.

Hvad betyder det for dig

Overgangen til det nye system vil betyde længere sagsbehandlingstid på nye ansøgninger om forsørgelse og helbredstillæg og enkeltydelser. For dig, der har ændringer eller spørgsmål til din ydelsessag, vil der i perioden gå længere tid med sagsbehandlingen.

Du kan i perioden godt søge om hjælp til forsørgelse eller enkeltydelser digitalt, og der vil ligge en vejledning til dette på kommunens hjemmeside www.assens.dk samt jobcentrets hjemmeside www.jobcenterassens.dk. Der vil dog være forlænget sagsbehandlingstid på nye ansøgninger.

Telefonisk kontakt til ydelsessagsbehandlerne

Mellem den 10. maj og til den 21. maj har vi lukket for telefonerne.
Ydelsessagsbehandlerne arbejder på fuld tryk i perioden med at flytte oplysninger fra det gamle system over i det nye system. På grund af overgangen har de i samme periode ikke adgang til systemet, og kan derfor hverken besvare spørgsmål eller lave sagsbehandling. Derfor vil der også være lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder i den nævnte periode. Det vil heller ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob.
Fra den 25. maj har ydelsessagsbehandlerne åbne telefoner igen. Vi håber på din forståelse for, at der vil være et efterslæb af opgaver efter overgangen til det nye system.

Vi beklager de ulemper, det giver for dig.

Med venlig hilsen

Borgerservice, Ungeenheden og Jobcenter Assens