Nyheder

Det er guld værd, at jeg kan blive på arbejdsmarkedet

Maskinfører Kenneth Hammerich ser nu frem til mange år på arbejdsmarkedet, til trods han for, at han for mindre end et år siden ikke kunne smøre sin egen franskbrødsmad. Det sker efter Kenneths hjemkommune Assens og hans arbejdsplads Munck Forsyningsledninger gik sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job.

Kenneth Hammerich i færd med at krane sin jordlobbe ud af bilen.

I sommeren 2020 fik den 47-årige maskinfører, Kenneth Hammerich, konstateret sklerose.

”Det var rigtig hårdt. Da jeg kom hjem fra sygehuset, kunne jeg ikke en gang smøre franskbrød eller rugbrød eller gøre noget som helst. Jeg var næsten handicappet, og jeg nåede da også at overveje, om jeg ville overleve det.”, fortæller Kenneth Hammerich.
Og sygdommen gjorde det vanskeligt for ham, at passe sit arbejde som maskinfører hos Munck Forsyningsledninger.
”Når jeg skulle løfte noget, der var lidt tungt eller lave gentagende bevægelser, fik jeg meget ondt i armene - særligt, hvis det foregår over skulderhøjde, og det gjorde, at jeg hele tiden skulle have hjælp fra en kollega, når ting skulle flyttes eller når bilen skulle læsses.”

Assens Kommune var klar til at hjælpe

Efter 1,5 måneds sygemelding var Kenneth Hammerich til en sygefraværssamtale med socialrådgiver og fastholdelseskonsulent, Carsten Bøttzau i Jobcenter Assens:
”Det stod fra start helt klart, at Kenneth havde en stædighed og vilje til at fortsætte sit aktive arbejdsliv som maskinfører. I Jobcenter Assens har vi stort fokus på, hvordan vi kan hjælpe borgerne med at forblive så selvstændige som muligt i hverdagen, og det var også været målsætningen i forhold til Kenneth”, fortæller Carsten Bøttzau fra afdelingen for Arbejdsfastholdelse.
Han tog derfor tog kontakt til arbejdspladsen, og indledte en dialog om, hvordan de bedst muligt kunne hjælpe Kenneth med at blive på arbejdspladsen. Jobcenter Assens og Kenneths arbejdsplads Munck Forsyningsledninger blev enige om sammen at opgradere firmabilen med en kran, automatgear og en fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job.

Rørt over opbakning og hjælp

”Det betyder utroligt meget, at virksomheden og jobcentret har hjulpet og har villet investere i mig. Jeg har oplevet en kæmpe opbakning og støtte hele vejen rundt. Alle kolleger, og dem jeg har mødt i forløbet, har været meget hjælpsomme. Og med den nye bil, kan jeg nu klare mig selv. Og det er guld værd, for det gør, at jeg kan blive på arbejdsmarkedet lidt endnu.”, fortæller Kenneth Hammerich.
”Vi er virkelig imponerede over, hvor hurtigt, der fra Jobcenter Assens side er blevet handlet i den her sag, og utroligt glade for, at vi har fundet en løsning, der gør, at vi kan beholde Kenneth i jobbet”, siger projektleder Peder Langløkke fra Munck Forsyningsledninger, som har været med til at vurdere behovet for hjælpemidler.

”Jeg er ikke sikker på, jeg kommer til at arbejde, til jeg bliver 70, men med min nye firmabil ser jeg i hvert fald mig selv have et aktivt arbejdsliv mange år frem. På den kortere bane glæder jeg mig nu til en hverdag, hvor jeg igen kan tage flere opgaver selv uden nødvendigvis at skulle trække på mine kollegaers hjælp. Jobcenter Assens har været hurtige på aftrækkeren, så jeg hurtigt kunne få min hverdag til at hænge sammen igen. Og det er en stor succes for mig at være nået hertil.”

 

Fakta:
Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Der kan bevilges hjælpemidler til mennesker med handicap i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., hvis det er en nødvendig forudsætning for, at borgeren kan udføre arbejdsopgaverne.
Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Hvad indebærer bevilling af hjælpemidler?
For at få bevilget hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det en betingelse, at:
- hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
- udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
- hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
- hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.
Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ligger hos jobcenteret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud.

Hvem kan få bevilget hjælpemidler?
Det er en betingelse for at få bevilget hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., at man er omfattet af lovens målgrupper. Læs mere om de målgrupper her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/