Nyheder

”Få et job nu” matcher ledige med aktuelle jobåbninger

I jobcenter Assens har en ny indsats vakt begejstring blandt både ledige og virksomheder. Allerede før sommerferien startede vi med en online præsentation af lokale virksomheders aktuelle behov for nye medarbejdere. Det giver vores ledige en mulighed for at matche deres kompetencer med stillinger, der måske ligger lidt udenfor den branche, hvor de plejer at søge. Vi har aktuelt den laveste ledighed på Fyn, det er vigtigt, vi hjælper vores ledige til at tænke lidt ud af boksen, fortæller initiativtager, virksomhedskonsulent Martin Wils.

Til ”Få et job nu” inviteres ledige til en online præsentation af aktuelle jobåbninger hos lokale virksomheder, fortæller virksomhedskonsulent Martin Wils. Vi får meget positive tilbagemeldinger fra de ledige, og virksomhederne får tilsendt nogle gode bud på match til deres jobåbninger, så det er en succes for alle parter. ”Få et job nu” kørte tredje omgang i starten af oktober, og det bliver bestemt ikke sidste gang.

De ledige skal kende vores jobåbninger

Som virksomhedskonsulent i Jobcenter Assens, har Martin Wils direkte kontakt med både ledige og virksomheder i sit daglige arbejde. Han har et tæt samarbejde med flere virksomheder om rekruttering, men oplevede i forsommeren, at der lå rigtig mange jobåbninger, der ikke umiddelbart blev matchet på bedste vis med ledige. Det fik mig til at tænke over, hvordan det kunne løses, fortæller han. Min første tanke var; Hvad ville jeg selv gerne vide som ledig i jobcentret? Fx ville jeg gerne vide, hvad der var af jobmuligheder lige nu og her – også inden for andre brancher end dem, jeg umiddelbart søgte inden for.

Et fokus på kompetencer frem for stillinger

Når man som ny ledig kommer til en visitationssamtale, udarbejdes ABC-jobmål; en liste af realistiske jobmål, man kan bestride og som arbejdsmarkedet efterspørger prioriteret efter A:drømmejobbet, B: Jobs hvor jeg har interesser og kompetencer, samt C: Jobs hvor jeg også har kompetencer. ABC-jobmål er et arbejdsredskab, som også indarbejdes i jobsamtalerne for at optimere jobsøgningen, forklarer Martin Wils. Men det kan være svært for nogle ledige at kigge ud over de brancher, de plejer at søge inden for. En af grundene er klart, at man ikke altid har kendskab til, hvad de forskellige jobs indeholder. Så min næste tanke var; Vi må kunne kombinere manglen på arbejdskraft med at give de ledige et kendskab til de aktuelle jobordrer. Sådan opstod ”Få et job nu”, fortæller Martin Wils entusiastisk.

Da ideen var præsenteret, gik det stærkt

Jeg præsenterede ideen i slutningen af et teammøde fredag d. 4. juni, og så gik det stærkt, husker Martin Wils. Allerede onsdag d. 9. juni kørte vi første omgang ”Få et job nu”. Det krævede at jeg og alle mine gode kolleger i Virksomhedsservice handlede hurtigt. Mandag fik vi sendt invitationer ud til de ledige. Samtidig producerede vi et lille videoklip, en teaser der skulle følge op på invitationen og samtidig vække folks interesse. Den lagde vi både på vores hjemmeside, og på vores side på jobnet.dk. Vi var fra starten enige om, at det skulle være et online tilbud. Dels pga. Corona-restriktioner, dels da det er let tilgængeligt, at man kan logge på hjemmefra.
”Få et job nu” er blevet en kæmpe succes, og det er nu kørt af stablen 3 gange. Omkring 80 borgere har hver gang kigget forbi det åbne virtuelle møde, og der er entusiasme og interesse for alle jobordrer. Indsatsen kigger ud over folks umiddelbare jobønsker, og det er vigtigt, for de ledige har en masse overførbare kompetencer, som sagtens kan bruges i andre brancher. Der var stor begejstring og tilfredshed blandt de deltagende over denne måde at præsentere de aktuelle jobmuligheder på. Det er uforpligtende at deltage, men mange forpligter sig alligevel til en videre snak om de aktuelle jobordrer, og hvordan deres CV kunne passe ind. Vi snakker kompetencer i stedet for titler, og selvom ikke alle samtaler ender med et job, giver det anledning til en konstruktiv dialog om et bredere syn på egne kompetencer – og et helt nyt netværk i jobsøgningen.

Det giver naturligvis et efterarbejde

Efter det virtuelle møde har vi en masse ledige, der skal ringes op i forhold til et eller flere jobs, fortæller Martin Wils videre. Det giver selvfølgelig en stor mængde arbejde, men målet er jo, at vi finder den rigtige kandidat til virksomheden. Jobcentret skal både hjælpe borgerne og virksomhederne. I Virksomhedsservice, skal vi sikre, at vi kun sender CV’er ud på ledige, der kan skabe den ønskede værdi i virksomheden. Det er den service, vi vil og skal yde for virksomheden, fastslår Martin Wils.

Evalueringen efter første gang efterlod et ønske fra nogle ledige om, at de kendte jobordrerne på forhånd. Det har vi dog bevidst valgt fra. Hvis vi oplyser stillinger på forhånd i stedet for at få snakken om kompetencer, ville det slet ikke give den samme åbne dialog om de aktuelle jobmuligheder og match på tværs af brancher. Det er netop for at hjælpe folk til at tænke i nye baner – og ud fra parolen; ”Dit næste job er ikke nødvendigvis dit sidste job” – ud fra devisen om, at det kunne være en mellemstation.

Vi gør det naturligvis igen

Jobcenter Assens har endnu et nyt tiltag, der udvider match mulighederne mellem ledige og jobordrer. I forbindelse med større rekrutteringsrunder i lokale virksomheder er vi begyndt at afholde speeddating, hvor egnede kandidater til jobordrerne inviteres til infomøde på jobcentret, fortæller Martin Wils. Til infomødet holder virksomheden, der mangler arbejdskraft, et oplæg og efterfølgende speeddating med de inviterede kandidater. Herefter udvælger virksomheden de kandidater, de ønsker at arbejde videre med. Vi har nu prøvet konceptet af i to virksomheder, og vi kan se, at virksomhederne får adgang til nogle kandidater, som de ellers ikke ville have overvejet. Det gør både at virksomhederne får et mere nuanceret felt af kandidater at holde samtaler med, og samtidig at de ledige flere muligheder for jobs – også selvom deres CV måske ikke umiddelbart lige passer til jobopslaget, konstaterer Martin Wils.

Jobcenter Assens skal helt sikkert lave både speeddating og ”Få et job nu” igen, fastslår Martin Wils. Det er både en god service for virksomhederne, der inden for nogle brancher kæmper med at rekruttere folk, og en givende indsats for de ledige. Vi oplever, at det giver begejstring til jobsøgningen, et bredere syn på egne kompetencer, dannelse af netværk, potentielle kompetence løft eller uddannelser – og så er der jo dem, der kommer i job, slutter Martin Wils med et smil.
Assens Kommune har aktuelt en ledighedsprocent på 1,8, som er den laveste på Fyn, og blandt de laveste procentsatser i Danmark.

Birgitte Alm, Jobcenter Assens