Nyheder

Jeg er ikke blevet mødt med mistro én eneste gang

Da Tom Lindgaard fra Haarby i 2012 fik konstateret leddegigt, vidste han ikke, at sygdommen også ville dræne ham for energi. Det kostede ham 2 alvorlige tilfælde af stress og en depression oveni, før han fik hjælp til at erkende, at han ikke længere kunne arbejde fuld tid. Det er svært at fejle noget, der ikke kan ses med det blotte øje, og det kan faktisk også være svært at erkende det selv, erklærer han. Men jeg ikke blevet mødt med mistro i jobcentret en eneste gang, supplerer Tom, der for nylig blev tilkendt fleksjob 12 timer/uge.

Som sygemeldt skal man på jobnet.dk forholde sig til knappen: Meld dig rask, og jeg var helt bange for at komme til at trykke på den ved en fejl, smiler 50-årige Tom Lindgaard. Fleksjobbet medfører, at jeg kan føle mig normal igen. Nu er jeg ikke sygemeldt, men jobsøgende, og det betyder rigtig meget for mig, for jeg har stadig masser at byde på.

Tog en snak med chefen, og blev kaldt til tjenstlig samtale samme dag

Tom Lindgaards fortælling starter med en anbefaling om at søge en stilling ved By og Kultur i Odense, som passer perfekt til hans baggrund som både uddannet maskinarbejder og ejendomsservicetekniker med 15 års erfaring samt supplerende pædagogiske kurser. Jeg blev ansat som driftskoordinator og skulle stå for ca. 25 fleksjobansatte i en teknisk servicefunktion. Det gik ok i starten, husker Tom tilbage, men det begyndte at gå skævt efter et møde, hvor min chef dels ville have mig til at kræve mere af de fleksjobansatte, og dels udvide funktionen med syn af lejligheder. Det var lige op til en ferie, hvor vi skulle cykle på Mallorca, men det endte med, at vi måtte aflyse at cykle, for jeg fik voldsomme stresssymptomer, og gigten blussede op så jeg ikke kunne gå.

Efter ferien tog jeg en snak med chefen om, hvordan vi kunne få stressen dysset ned igen, og jeg bød ind på andre opgaver. Senere samme dag blev jeg indkaldt til tjenstlig samtale, og jeg var helt forvirret over hvorfor. Til mødet kom man med en masse beskyldninger, jeg ikke kunne genkende, og det endte med jeg blev fritstillet. Den behandling oveni stressen knækkede mig helt, fortæller Tom alvorligt. Fagforeningen var klar til at lave en sag ud af det, men det kunne jeg slet ikke overskue.

Jeg sov ikke om natten

Jeg var vildt bange for at blive ledig, så selvom jeg ikke var parat til at få et nyt job, søgte jeg alligevel videre. Jeg fik først et 3 måneders vikariat og efterfølgende en tidsbegrænset stilling et andet sted. De tilbød mig faktisk fastansættelse, men stressen var blusset op igen, så det måtte jeg afslå. Jeg blev sygemeldt kort efter, og endte med at blive afskediget. Som ledig søgte jeg drømmejobbet som dronepilot – og fik det, men jeg havde det så dårligt, at jeg desværre var nødt til at lade være med at starte, beretter Tom ærgerligt. Jeg havde det vild dårligt, sov ikke om natten, og sad ofte og græd uden at vide hvorfor.

Konstant udmattet

Som sygemeldt kom jeg til opfølgning på jobcentret i Odense. Det kan være svært at fejle noget, der ikke umiddelbart kan ses, men jeg er aldrig blevet mødt med mistro, som der ellers er historier om i medierne. Jeg var konstant udmattet, og tænkte det var stressen. Men jeg erfarede også, at gigten kan medføre en tilstand, fatigue, hvor man har en konstant udmattethed i kroppen, og den tilstand har jeg. Det betyder, at man måske nok kan give den gas den ene dag – men det kan koste flere dage efterfølgende, forklarer Tom. Efter en periode indhentede vi en status fra min læge, der sagde min tilstand var varig, og så begyndte vi at arbejde afklarende.

Fysisk hårdt arbejde er ikke optimalt for gigten

Jeg kom i praktik på nedsat tid som pedel, husker Tom tilbage. Fysisk hårdt arbejde er ikke optimalt i forhold til gigten, men jeg er sådan skruet sammen, at jeg bare kæmper. Bagefter gik jeg så hjem med smerter og sov – men det er jo ikke holdbart, så vi stoppede praktikken. Efter et par måneder blev jeg tilknyttet en konsulent, der skulle beskrive mig i den næste praktik – som jeg fandt selv. I november 2019 startede jeg i praktik ved Surf & Ski + Bike, oplyser Tom, der privat er meget cykelinteresseret, når kræfterne er til det. Jeg arbejde bl.a. med web shop og sociale medier og var med til at arrangere cykelevents, hvor jeg også selv var guide. Eventsene var vildt spændende, men også krævende, for man er meget på til sådan et arrangement, skildrer Tom. De kunne desværre ikke tilbyde mig et job, da afklaringen var på plads, tilføjer han.

Meget positivt indtryk af Assens Kommune

Min kone og jeg havde længe ønsket os at komme lidt væk fra midtbyen, men vi regnede ikke med at vores hus kun ville være til salg 25 dage, før der var en køber, griner Tom skævt. Derfor var jeg bekymret for, om jeg nu skulle starte helt forfra, da vi d. 1. juli flyttede til drømmehuset i Strandby ved Haarby – og dermed rykkede til Assens Kommune. Men Jobcenter Assens godtog den beskrivelse, der blev lavet i Odense, og indstillede mig til Rehabiliteringsteam. Der har været ventetid pga. Covid-19, men d. 2. oktober blev jeg tilkendt fleksjob 12 timer/uge med skånehensyn til stress og fysisk hårdt arbejde.

Det har været en ret positiv oplevelse at flytte til Assens Kommune, fastslår Tom. I Odense efterspurgte jeg tilbud i forhold til stresshåndtering – og måske også noget støtte til familien, men det var sparet væk. I Assens fik jeg hurtigt et tilbud om Stress- og depressionshåndtering, hvor man mødes med folk, der selv har været udsat for tingene. Min kone har også fået tilbud om pårørendekursus, og selvom det nok havde været mere tiltrængt tidligere, er det virkelig godt, det findes, understreger en tilfreds tilflytter. Nu skal jeg lige finde det rigtige arbejde, og jeg vil rigtig gerne have et, for jeg har stadig masser at byde på, slutter Tom med et stort smil.

Birgitte Alm, Jobcenter Assens