Nyheder

Jeg trængte til at blive rykket ud af min sikre zone

Da 45-årige Morten Grønvig fra Tommerup først blev ledig på grund af finanskrisen og derefter stressramt som følge af voldsomme udfordringer i privatlivet, blev hans selvværd også ramt. Lange praktikker blev en sikker zone – men også en sovepude. Heldigvis blev der sat en stopper for de lange praktikker, og i november 2018 fik en lykkelig Morten Grønvig sit første ordinære job i 10 år hos OutdoorDesign i Tommerup.

Jeg var super nervøs, fortæller Morten Grønvig (tv) om den første samtale hos OutdoorDesign. Jeg lagde mere mærke til dit engagement og din store motivation til at få jobbet – og det var alfa og omega for mig, bemærker arbejdsgiver og virksomhedsejer, Brian Nielsen (th). Morten var et rigtig godt match til virksomheden, og jeg kan ikke afvise at bruge jobcentret til rekruttering igen, tilføjer Brian Nielsen.

Finanskrise og personlig krise

Jeg blev fyret fra mit job som møbelsnedker i slutningen af 2008 - tredje fyringsrunde i forbindelse med finanskrisen, fortæller Morten Grønvig ærgerligt. Som ledig kom Morten i en længere praktik på et plejehjem, og blev så glad for arbejdet, at han planlagde at tage en SOSU-uddannelse. Inden jeg nåede så så langt, blev jeg presset ret hårdt i mit privatliv, og det resulterede i en stress-sygemelding. Da jeg senere prøvede at starte på SOSU-uddannelsen, var jeg blevet enlig far, og det var simpelthen for svært at få til at hænge sammen, forklarer han.

Lovningen på job blev hele tiden udsat

Morten Grønvig kom i en ny praktik på et lokalt maskinsnedkeri; Jeg havde det stadig ikke godt, så jeg startede på få timer, men arbejdede mig op i tid, husker han. Der var desværre ikke mulighed for hverken hel eller delvis ansættelse, så efter to år stoppede jeg til fordel for en praktik på en efterskole, hvor der skulle være en jobmulighed. Der indgik jeg som en fast del af medarbejderne, men de blev ved med at udsætte lovningen på job. Jeg brugte nok praktikken til at komme mig efter min stress sygdom, men det var også en sovepude, efterrationaliserer Morten. Det gav mig en slags sikker følelse af at have noget, og af at leve op til kravene for at få min kontanthjælp. Man behøver ikke gå og være bange for at blive fyret - og jeg havde fået vildt svært ved at tro på, at jeg var noget værd. Derfor blev praktikken et godt og sikkert sted at være, og jeg havde ikke så travlt med at komme videre.
Men da jeg også havde været et par år på efterskolen, fik jeg en ny beskæftigelsesrådgiver, og hun satte dem stolen for døren; Nu skal der være lønnede timer, ellers stopper vi praktikken, sagde hun.

Det giver et helt andet arbejdsmarkedsperspektiv

Da jeg mødte Morten Grønvig, havde han været i en praktik i 2 år, hvor han faktisk indgik som en del af den faste stab, fortæller Mortens beskæftigelsesrådgiver, Mai-Britt Lydersen. Til trods for at de brugte Mortens kompetencer til rigtig meget, havde de ingen muligheder for lønnede timer – selv om det egentlig havde været målet med praktikken. Det er der jo ikke udvikling i for Morten, hvorfor vi valgte at stoppe praktikken, forklarer Mai-Britt Lydersen. Morten fik i stedet et tilbud om træning imens vi arbejdede på at finde en virksomhed, hvor der var mulighed for at iværksætte en kombipraktik - altså en kombination af lønnede timer og praktik.

En af vores virksomhedskonsulenter kommer samtidig hjem med et jobopslag, der passer godt til Mortens kompetencer, og han bliver indkaldt til jobsamtale på baggrund af sit CV. På virksomheden aftales 6 ugers praktik og 3 måneder med kombipraktik, hvor Morten øges fra 20 lønnede timer til fuld tid.
Der er noget helt andet i at tale kombipraktik frem for lange praktikker – og det gælder for både virksomheden og borgeren. Det giver et andet engagement for alle parter, og det er der meget mere arbejdsmarkedsperspektiv i, fastslår Mai-Britt Lydersen med et smil.

Jeg skulle pludselig stå på egne ben igen

Jeg havde virksomhedskonsulenten med til jobsamtalen, og det var rigtig godt, for jeg var så nervøs, at jeg nok ikke var kommet ind ad døren alene, fortæller Morten Grønvig med et skævt smil. Det var skræmmende med en rigtig jobsamtale, for det betød jeg pludselig skulle stå på egne ben igen. Brian Nielsen (arbejdsgiver) havde fået mit CV, og havde valgt at få mig til samtale, så det var allerede en god følelse. Men jeg var meget nervøs for, at han skulle sige nej, når han mødte mig. Men Brian fokuserede på fremtiden frem for fortiden, og vi havde en meget stille og rolig samtale - og inden jeg gik ud af døren, havde vi lavet en aftale.

Motivation og engagement var alfa og omega

Jeg havde brug for noget hjælp i min virksomhed, og henvendte mig til Jobcentret med en beskrivelse af mit behov, fortæller arbejdsgiver og virksomhedsejer, Brian Nielsen, OutdoorDesign. Mortens CV bød på en del kompetencer med potentiale, og hans profil passede godt i forbindelse med opgaver som varemodtagelse, opskæring, montering og pakkeopgaver. Jeg lagde ikke mærke til din nervøsitet ved jobsamtalen, bemærker Brian Nielsen med et smil til Morten. Fortiden er jo privat, så den valgte jeg ikke at spørge ind til. Jeg lagde vægt på god erfaring og den rigtige indstilling, og jeg kunne mærke, du var engageret, motiveret og rigtig gerne ville have jobbet – og det var alfa og omega for mig. Førstehåndsindtrykket var som sagt rigtig godt, og det er blevet bekræftet efterfølgende, understreger Brian Nielsen.

Rekrutteringen har været et godt samarbejde

Jeg brugte Jobcentret til rekruttering, for jeg tænkte at det kunne være en god måde at gøre det på, og at Jobcentret møder en masse mennesker med erfaring og kompetencer, forklarer Brian Nielsen. Så kunne de komme med forslag og muligheder, der matchede mine behov. Samtidig er en af virksomhedens værdier ansvarlighed – herunder social ansvarlighed. Jeg synes, det er fint at kunne hjælpe og give folk en chance.
Ansættelsen af Morten har været et virkelig godt samarbejde med åbenhed, balance og klare aftaler, som har betydet at tingene har passet sammen for alle parter, så jeg vil bestemt ikke udelukke at bruge Jobcentret til rekruttering igen. Og matchet var jo rigtig godt, fastslår Brian Nielsen med et smil.

Jeg har fået noget selvværd tilbage

Jeg har ellers altid klaret mig selv, men fyringen og stressen gik hårdt ud over mit selvværd, fortæller Morten Grønvig. Der synes jeg, Jobcentret har været virkelig gode, og de har hjulpet mig på rigtig mange forskellige måder. Jeg havde hørt mange skræmmehistorier, men jeg føler virkelig, jeg er blevet taget godt hånd om med den rigtige kombination af tid og lidt pres - der skal jo være lidt pres, så man kan komme videre, griner Morten.

For mig betyder jobbet ved OutdoorDesign glæde og lyst til at stå op om morgenen og gå på arbejde. Jeg har fået noget selvværd tilbage, for jeg kan mærke, at mine input bliver taget seriøst, og at der bliver sat pris på min arbejdskraft - og jeg elsker at være her, slutter Morten med et stort smil.

OutdoorDesign producerer parkudstyr og byrumsinventar, som både er vedligeholdelsesfrit og tyveri- og hærværksikret. Du kan læse mere om virksomheden på www.outdoordesign.dk

Birgitte Alm, Jobcenter Assens