Nyheder

Jobcenter Assens opstarter fysiske møder med rehabiliteringsteam onsdag d. 10. marts

Der er fortsat stor usikkerhed om, hvornår medarbejderne i Jobcenter Assens kan vende tilbage til en almindelig arbejdsdag og fysisk fremmøde. Derfor har vi i Jobcenter Assens besluttet at påbegynde med rehabiliteringsteam møder, hvor borgeren kan møde fysisk op, fra onsdag den 10.03.2021.

Lovmæssigt skal kommunen tilbyde mulighed for, at sager kan behandles både virtuelt og med fysisk fremmøde (jf. Bekendtgørelse nr. 113 af den 29/01/2021 samt Ændringsbekendtgørelsen BEK nr.282 af 26. februar. 2021).

Af hensyn til Covid-19 restriktionerne har Jobcenter Assens hidtil kun behandlet de sager, hvor en virtuel sagsbehandling var mulig. Det har desværre medført et stigende antal sager, der afventer muligheden for fysiske møder, og herudover kommer der løbende kommer nye sager til. Det betyder, at vi ser en risiko for, at vores borgere – unødigt – kommer til at vente i for lang tid, før det bliver muligt at få deres sag behandlet på rehabiliteringsteamet.

Derfor har vi i Jobcenter Assens besluttet at påbegynde med rehabiliteringsteam møder, hvor borgeren kan møde fysisk op, fra onsdag den 10.03.2021.

Afventer du et møde med Rehabiliteringsteam?

Hvis du aktuelt afventer et rehabiliteringsteammøde, vil du derfor blive indkaldt til fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet, når din sag kan behandles. Du vil få indkaldelsen med brev i e-boks eller post, og herudover vil din sagsbehandler kontakte dig telefonisk, og informere mere uddybende. Vi beder om forståelse for, at det kan tage lidt tid at afvikle den række sager, der har afventet fysiske møder på grund af Corona-restriktionerne

Virtuel sagsbehandling er stadig en mulighed

Vi har som sagt behandlet sager virtuelt på rehabiliteringsteam indtil nu, og det er fortsat en mulighed at en sag kan behandles virtuelt. Muligheden vil blive drøftet af sagsbehandler og koordinator for rehabiliteringsteamet, idet det er sagens kompleksitet, der afgøre, om den kan behandles virtuelt eller skal behandles med fysisk fremmøde. Der vil ligeledes fortsat være mulighed for at sagsbehandler deltager virtuelt sammen med dig, fx fra dit hjem.

Hvis du er i risikogruppe og ikke ønsker/kan fremmøde, vil du naturligvis fortsat være fritaget for fremmøde. I disse tilfælde kan vi dog ikke garantere, hvornår din sag behandles, da det vil afhænge af din sags kompleksitet samt Covid-19 situationen.
Rehabiliteringsteamet vil naturligvis være opmærksom på de sager, der er udsat, og har ventet i længst tid, når der igen åbnes op for almindelige møder rehabiliteringsteamet.

Sådan foregår det fysiske møde

Det fysiske møde vil foregå som følger;
• Mødet afholdes på Jobcenter Assens i Verninge, Fuglekildevej 101, 5690 Tommerup.
• Der vil være personale i receptionen, som kan lukke mødedeltagere ind og ud.
• Du vil blive henvist til et samtalelokale hvor du kan sidde uforstyrret og vente.
• Din sagsbehandler vil være tilstede.
• Rehabiliteringsteamet vil være delvist fysisk/virtuelt tilstede.
• Mødeleder samt repræsentant for beskæftigelsesområdet vil være fysisk tilstede.
• Sundhedskoordinator samt repræsentanter fra social og sundhedsområdet, vil deltage virtuelt.

Du og sagsbehandler kommer altså begge fysisk til mødet med Rehabiliteringsteam.
Du må max medbringe 1 bisidder. Dette er for at minimere det samlede antal af personer i mødelokalet.
Der vil være krav om brug af mundbind indtil man sidder i lokalet, hvor der også vil være afskærmning til rådighed.

Hvis ovenstående har givet anledning til undring, spørgsmål eller bekymring, er du velkommen til at tage kontakt til din sagsbehandler, som vil kunne hjælpe eller guide dig videre.