Nyheder

KLAP-job og Jobcenter Assens arbejder for, at især unge med kognitive handicaps får plads til en længere udviklingsproces

Jobcenter Assens underskrev i går en aftale om et formaliseret samarbejde med KLAP-job, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med kognitive handicaps. Målet er i første ombæring unge, der efter fx en særligt tilrettelagt uddannelse, STU, kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Men der er også gensidige forventninger til ”sidegevinster” på andre områder.

Der var godt humør og gensidige positive forventninger, da Jobcenter Assens i går underskrev aftalen med KLAP-job. Fra venstre fra Jobcenter Assens; koordinator, Araz Khan, leder af arbejdsmarked, Ulla Drejer, og fra KLAP-job, projektleder, Claus Bergman Hansen samt jobkonsulent og networker Kjeld Møller-Madsen

En anden indgang til arbejdsmarkedet

Førtidspension er ikke en parkering, starter projektleder Claus Bergman Hansen beskrivelsen af, hvad KLAP-job laver. Det er bare en anden indgang til arbejdsmarkedet. Det kræver flere hensyn og sikkert også en anden rummelighed end ved en ordinær ansættelse, da det er mennesker, der kan have svingende perioder og ofte bliver hårdere ramt, når der sker noget privat, uddyber Claus Berggren Hansen. Vi oplever også at udviklingskurven er langsommere, men at oplevelser med succes på arbejdsmarkedet giver både udvikling og lyst til mere.

Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse

Vi kan allerede fortælle om et positivt forløb i Assens Kommune, erklærer Jobkonsulent, Kjeld Møller-Madsen. På Kompetencecenter Kompasset, der drives som en social virksomhed, arbejdede to personer i beskyttet beskæftigelse finansieret af kommunen. De gav begge udtryk for et ønske om at prøve kræfter med en mindre beskyttet arbejdsplads, og der blev etableret en del-praktik på et nærliggende plejehjem samtidig med de beholdte nogle timer på Kompasset. Praktikken gik så godt, at de nu har sagt Kompasset fra, og vi har deltaget i samarbejdet om, at de nu er i skånejob; et reelt ansættelsesforhold, hvor de tjener deres egne penge. Så de gik fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse på en ordinær arbejdsplads. Det er en rigtig god historie for alle parter, smiler Kjeld Møller-Madsen.

Når folk kommer til os, vil de gerne have et job

Arbejdsidentiteten er en vigtig del af at leve i vores samfund, og vi oplever at målgruppen bliver påvirket af snakken omkring førtidspension, fortæller projektleder Claus Bergman Hansen. Vi ser ofte mennesker med kognitive handicaps, der får tilkendt en førtidspension, og efter 1 – 3 år kommer til at kede sig. De mangler det, at være en del af noget, som man er på en arbejdsplads, og et arbejdsfællesskab giver både livskvalitet og værdi. Men på den ene side er de usikre på, om de overhovedet kan noget, og på den anden side bange for at miste en førtidspension, de har fået sammen med en beskrivelse af at være uarbejdsdygtig. Der kommer vi ind som en god part at snakke med, fastslår Claus Bergman Hansen. Når borgerne kommer til KLAP-job, vil de gerne have et job, og det kan vi hjælpe dem med. Vi har erfaring med både målgruppen og arbejdsmarkedet, og vi har en del aftaler med større koncerner om arbejdspladser. Når vi samtidig har en samarbejdsaftale med Jobcentret, og kan sætte begge logoer på vores materiale, giver vi folk en sikkerhed i, at det vi kommer med er ok.

Første målgruppe er unge med STU

Samarbejdet ligger i god tråd med Kommunens Vision 2030, som både fokuserer på unge i job og uddannelse og flere jobs, samt Jobcenter Assens Beskæftigelsesplan, der bl.a. har et øget fokus på unge med særlige behov. Det første omdrejningspunkt er de unge med en særligt tilrettelagt uddannelse, STU, fortæller projektleder Claus Bergman Hansen og koordinator, Araz Khan. Her har vi en gruppe unge, der kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, for STU er ikke kompetencegivende. KLAP-job vil nu opsøge skolerne med henblik på at inspirere og støtte de unge i at få et liv med aktivitet på arbejdsmarkedet. For hvis vi taber dem allerede før de er 25, bliver det endnu sværere for dem, er Claus Bergman Hansen og Araz Khan enige om. Nogle af disse unge har så svære kognitive handicaps, at de har fået en førtidspension, men vi vil samtidig gerne fortælle dem, at man sagtens kan arbejde alligevel – og at det ikke er fordi vi vil tage førtidspensionen fra dem. Det kan vi nemmere fortælle dem via samarbejdet mellem KLAP-job.

Håber samarbejdet smitter af på andre områder

Jobcenter Assens har en mindre indsats for de borgere, der aktuelt er ansat i skånejob, fortæller koordinator i Integration, Job og Udvikling, Araz Khan. Der er opfølgning 6 måneder efter etableringen af et skånejob og efterfølgende en gang om året, så der er absolut et potentiale i både opfølgning og udvikling for den enkelte. Samarbejdet med KLAP-job betyder et samarbejde omkring opfølgningerne, hvor KLAP-job laver forarbejdet, og jobcentret stadig har den juridiske afgørelse ift om betingelserne for skånejobbet fortsat er opfyldt. Det giver os en ekstra styrke på området. Samtidig har vi også en gruppe fleksjob-tilkendte med få timer, som har lang ledighed bag sig. Og her håber vi da samarbejdet kan smitte af og inspirere, så vi også kan hjælpe dem godt videre, slutter Araz Khan med et smil.

Vores borgere er en arbejdskraft

Spørgsmålet om det er virksomhedernes sociale ansvar, der giver KLAP-job samarbejdsaftaler med store koncerner som fx REMA 1000 og Birger King, afviser projektleder Claus Bergman Hansen hurtigt. Vores borgere er ikke et socialt ansvar – de er en arbejdskraft, fastslår han. Samfundet er blevet bedre til at rumme målgruppen i dag, end tidligere, og vi ser det som en del af vores opgave fortsat at udvikle det inkluderende fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi synes, det er vigtigt alle får lov at afprøve, at de kan – for alle kan noget, runder projektleder Claus Bergman Hansen af.

Birgitte Alm, Jobcenter Assens

KLAP-job specialiserer sig i fleksjob og skånejob til mennesker med kognitive vanskeligheder. Dvs. mennesker der har fx udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, muskelsvind, epilepsi eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte. KLAP-job er finansieret af sats-puljemidler frem til midt 2022.