Nyheder

Nu er det muligt at tage SOSU-uddannelsen som voksenlærling

Efter 10 år på kontanthjælp er 31-årige Jannie startet på uddannelsen som SOSU-hjælper. Jeg har 4 børn, og grundforløbet på SU var en uoverkommelig barriere, fortæller hun. Jannie har sammen med andre ufaglærte kontanthjælpsmodtagere fået nye uddannelsesmuligheder som resultat af et samarbejde mellem Jobcenter Assens og afdelingen Ældre og Sundhed. Samarbejdet gør det muligt at tage SOSU-uddannelserne på voksenlærlingeløn fra første uddannelsesdag. Det giver god mening i en kommune, hvor der på samme tid er mangel på faglært SOSU-personale og et fokus på opkvalificering af ledige fra ufaglært til faglært, fortæller Anja Madsen, som er ansvarlig for voksenlærlinge-ordningen i Jobcenter Assens.

Jeg har arbejdet med SOSU-faget det sidste års tid, og ønsket mig uddannelsen, men jeg kunne ikke klare SU i 20 uger med 4 børn i husholdningen, fortæller Jannie som har fået muligheden for at tage springet fra kontanthjælp til uddannelse ved hjælp af den nye samarbejdsaftale. Jannie ønsker ikke billede og efternavn offentliggjort, men det er naturligvis kendt af Jobcenter Assens. Modelfoto.

Jeg kunne ikke tage uddannelsen på de vilkår, der var

Jeg har altid gerne ville lave noget, jeg har bare ikke vidst, hvad det skulle være, fortæller Jannie fra Assens, som d. 8. marts skiftede 10 år på kontanthjælp ud med en ansættelse som voksenlærling indenfor SOSU-faget. Jeg har levet på kontanthjælp i mange år, fortsætter hun og uddyber at der har været barsler med fire børn, og lidt sygdom med både mig selv og børnene, og så er jeg ikke lige kommet i gang – og så er tiden gået. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad jeg ville med mit liv, så i november sidste år startede jeg i snusepraktik 4 timer/uge, for at se, om det var noget for mig. Jeg fik ros for min måde at arbejde på og være sammen med folk på. Det var en rigtig positiv oplevelse, for jeg har altid haft svært ved at tro på, at det jeg gjorde var godt nok. Jeg kom hurtigt op på 18 timer/uge og blev tilbudt et løntilskud i januar. Henover sommeren har jeg været ansat i 24 timer/uge og har taget alle de ekstravagter, jeg kunne, så jeg var klar til at tage uddannelsen, erklærer Jannie med et smil. Jeg kunne bare ikke tage uddannelsen på de vilkår, der var, for med 4 børn er der ikke økonomi til 20 uger på SU.

Nu kan flere komme med

Vi har haft svært ved at hjælpe ufaglærte kontanthjælpsmodtagere med opkvalificering, og faglærte med behov for brancheskift, fordi der ikke har været ret mange projekter målrettet kontanthjælpsmodtagere, fortæller Anja Madsen. Det har gjort, at vi har stået med en gruppe borgere i denne målgruppe, som har haft viljen og lysten til at tage en uddannelse, men økonomien har bremset dem. Man kan tænke, at der ikke er langt mellem SU og kontanthjælp, men når man ligger på en lavindkomst i forvejen, kan forskellen være nok til, at man ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, og det har vi haft brug for en løsning på. I dag har vi fået mulighed for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere med ordinære grundforløb til erhvervsuddannelser, og det er en stor gevinst for alle parter i vores arbejde med at hjælpe ledige med at komme fra ufaglært til faglært.

Er du i tvivl, om du kan blive opkvalificeret til en erhvervsuddannelse, er du velkommen til at kontakte uddannelsesafdelingen i Jobcenter Assens på telefon 64746434, opfordrer Anja Madsen (tv). Herudover har vi løbende infomøder om SOSU-uddannelserne, hvor det er muligt at høre mere om de forskellige ordninger. Til højre ses Erhvervs- og uddannelsesvejleder Lone Lundgaard.

Mangel på SOSU-området

Samtidig har vi i Assens Kommune fokus på rekruttering og opkvalificering inden for Social- og Sundhedsområdet. Vi har aktuelt mangel på folk, og vi kan se, at der inden for en kortere årrække vil være flere ansatte, der naturligt forlader arbejdsmarkedet. For at imødekomme denne mangel på faglært personale er uddannelsesoptaget (det antal pladser vi gerne skal rekruttere elever til) dobbelt så højt, som det plejer at være - både i år og de kommende år. Det har derfor været oplagt at lave et samarbejde mellem jobcentret og afdelingen Ældre og Sundhed, som netop står for rekruttering og uddannelse af SOSU-hjælpere og assistenter, fortæller Anja Madsen.
I første omgang har samarbejdet medført muligheden for at rekruttere ledige til et voksenlærlingeforløb, hvor der er løn fra dag et, hvis man er i målgruppen for voksenlærlingeordningen. Det vil sige man således også modtager løn under grundforløbet på SOSU-uddannelserne, og det var på denne måde, at Jannie fik de økonomiske ender til at hænge sammen i forhold til at starte på uddannelsen. Der findes i dag to forskellige modeller for opstart af en SOSU-uddannelse, hvis man er over 25 år; voksenlærlinge- og voksenelevordningen. Der er mange faktorer, der spiller ind på, hvilken ordning, der er bedst for den enkelte, men vi står klar til at vejlede alle interesserede, fastslår Anja Madsen.

Uddannelsesplanen hænger på døren

Det der betyder mest, er at jeg nu tjener mine egne penge, fastslår Jannie. Jeg skal arbejde for dem – de kommer ikke bare som kontanthjælpen. Samtidig viser jeg mine børn, hvilken vej man skal gå – nok lidt senere end forventet, men nu er jeg på vej, tilføjer Jannie med et grin. Fagligt er det at hjælpe andre mennesker rigtig givende, og at kunne gøre noget godt for andre giver mig en rigtig god følelse. Hvis alt går efter planen, er jeg færdig i marts 2022. Jeg har uddannelsesplanen hængende på døren, så jeg husker mit mål. Jeg skal tidligt op, for at nå at aflevere børn inden jeg selv kører mod Middelfartskolen, og jeg er sent hjemme. Det kræver planlægning, men jeg håber, det er det værd. Jeg skal lige bestå grundforløbet for, at jeg kan tro på, at det her virkelig sker, men jeg kæmper for det – koste hvad det vil, erklærer Jannie, der samtidig sender en stor tak til sin beskæftigelsesrådgiver, Charlotte Gram, i Job og Familie. Charlotte har virkelig villet mig og været interesseret i, hvad der ville gøre mig glad. Hun har taget imod både frustration og glæde, og har støttet mig hele vejen, og det betyder rigtig meget, slutter hun.

Birgitte Alm, Jobcenter Assens

SOSU-job i Assens Kommune