Nyheder

Træningen giver et frirum fra kræften

Et fællesskab bevirker, at man forstår hinanden, fortæller en pårørende til en af deltagerne på Assens Kommunes træningstilbud for kræftramte. Her kan man samles, uden at fokus er på kræft – og selvom tilbuddet henvender sig til borgere med kræft eller følger af kræft, er der også plads til de pårørende, for de er en meget vigtig motivator og ressourceperson for den kræftramte.

Der er også mulighed for at pårørende deltager, og lærer andre at kende og snakker om andet end kræften. Vi har fx været ude at gå nogle ture sammen, fortæller en pårørende til en deltager. Vi kan nemlig også have godt af et fællesskab, hvor der er fokus på socialt samvær og godt humør – og en pause fra kræften.

Det er vigtigt at holde sig i form – også med en kræftdiagnose

På Assens Træningscenter trampes i pedalerne, og sveden springer. Der fyger muntre bemærkninger gennem luften. Man mærker ikke umiddelbart at deltagerne på kræftrehabiliteringsholdet har en alvorlig diagnose hængende over hovedet. I træningscentret er alle samlet på tværs - lige fra pensionister, til borgere, der er på arbejdsmarkedet.

 ”Da min kone fik kræft, var der mange ting, som vi skulle diskutere og forholde os til”, fortæller en pårørende til en af deltagerne alvorligt. ”Vi var begge meget påvirkede af situationen, og vi var selvfølgelig meget kede af det”, husker han. ”Som sportsmand gennem mange år ved jeg, hvor vigtigt det er at holde sig i form. At være i fysisk form gør, at man i mange henseender også er bedre til at klare de udfordringer, som psyken kan bibringe, især under denne diagnose. Vi fandt tilbuddet om motion i Lokalavisen, og jeg opfordrede min kone til at tage kontakt og komme med på holdet”.

Dejligt at få pulsen op og svede igen

Mange af motionisterne oplever engagement, lyst og især plads. Plads til at være, plads til at slappe af. Der bliver trampet, løbet (i eget tempo), cyklet, roet og løftet. Mange oplever, at det er dejligt igen at kunne svede. Dejligt at kunne få pulsen op på en fysisk måde, efter at have været igennem et længere og hårdt behandlingsforløb.

”Min kone var ikke meget for det i starten, men efterhånden blev hun mere motiveret” smiler vores pårørende. ”Jeg kan sagtens mærke, at hun er med på holdet nu. Hun er anderledes motiveret, er bedre fysisk, bedre socialt og især i bedre humør. Den fysiske træning hjælper hende til at komme videre og opleve mere velvære. Jeg synes næsten, at hun er blevet afhængig af træning, bemærker han med et skævt smil. ”Jeg oplever ingen dårlige undskyldninger. Hun vil afsted, og hvis det ikke kan lade sig gøre, er hun nærmest ked af det”.

De pårørende er vigtige ressourcepersoner

”Jeg kan mærke, at min kone er glad for fællesskabet med de andre”, fortsætter den pårørende. ”Det er et fællesskab, hvor kan man samles, uden at fokus er på kræft. Der tales om alm ting i hverdagen, de kan dog også finde på at drøfte deres egen situation, men det er på en anden måde”.

Pårørende til kræftramte er en meget vigtig motivator og ressourceperson for de mennesker, der har fået denne alvorlige diagnose. Derfor er der også skabt mulighed for, at de pårørende deltager. Der laves jævnligt små ture, hvor der er mulighed for, at alle kan være med; både personale, de kræftramte motionister og deres pårørende.

”Jeg synes, det har været et godt tilbud, fordi vi pårørende også lærer andre at kende. Vi kan også have godt af et fællesskab, hvor der er fokus på socialt samvær og godt humør – og mulighed for at tale både om kræften - og om helt andre ting”.

Hver mandag og fredag mødes deltagerne og træner sammen 45 min. Herefter samles man til en kop kaffe, og der snakkes om løst og fast.

Kræftrehabilitering, Sundhedscenter Assens

Assens Kommunes træningstilbud for kræftramte varetages af to fysioterapeuter og en ergoterapeut. Der trænes på motionsmaskiner, spilles bordtennis og laves gymnastik - og mange andre ting fx afspænding. Ca. en gang om måneden får træningsholdet besøg af sygeplejesker, diætist og sagsbehandler fra Jobcentret, som deltager og vejleder de kræftramte deltagere. Der arrangeres temamøder med bl.a. Kræftens Bekæmpelse, med ex. psykolog, møde med præst, og der arrangeres gåture/udflugter alt efter deltagernes ønsker. Kontakt Kræftrehabilitering: Tlf. 6474 6743 Sundhedscenter Assens Odensevej 29C 5610 Assens Du kan læse mere på https://www.assens.dk/borger/sundhed-og-sygdom/traening-og-rehabilitering/kraeftrehabilitering/