Om Jobcenter Assens

Integration

Integration modtager borgere omfattet af Integrationsloven, der skal have tilbudt et integrationsprogram

Borgere omfattet af Integrationsloven omfatter;flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt familiesammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger.

Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU, mentor, familiekonsulent for ovenstående målgruppe.

Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Vores postkasse er ikke inddelt i emnevalg.