Om Jobcenter Assens

Job og Udvikling

Job og Udvikling består af team Aktivitetsparate og team Fleksjob

Afdelingen varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Fleksjobcafé, Revalidering samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

I vores postkasse finder du følgende emnevalg:
Team Ledighedsydelse (for dig, der er tilkendt fleksjob-ordningen men er pt. ledig)
Team Fleksjob (for dig, der er ansat i fleksjob)
Team Aktivitetsparate (for dig der får kontanthjælp og ikke umiddelbart kan genoptage arbejde indenfor de næste 3 mdr.)
Øvrige henvendelser (til Job og Udvikling)