Pjecer

Beskæftigelsesmentor

Fokus på vejledning, støtte og hjælp til selvhjælp

Mentor som tilbud jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Kort om forløbet

På Jobcenter Assens har vi et tilbud til dig, der har behov for støtte i din proces hen imod selvforsørgelse.
Beskæftigelsesmentor kan bevilges, når det vurderes at være af væsentlig betydning på din vej mod beskæftigelse/uddannelse.
Din beskæftigelsesmentor kan hjælpe dig med at få øje på dine styrker og ressourcer, så du fastholder aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller arbejde.

Før du får en mentor

Det er din beskæftigelsesrådgiver, der bevilger dig et forløb med en beskæftigelsesmentor.
I samarbejde med din beskæftigelsesrådgiver formulerer du mål og delmål for din vej mod beskæftigelse, og hvad du har brug for hjælp til, samt hvordan behovet kan imødekommes.
I laver altså en klar aftale om, hvad du og mentor skal opnå sammen - og hvordan.
Det er vigtigt for alle parter, at man er enige om, hvad der er aftalt, og at de gensidige forventninger er afstemt.

Aftalen skal indeholde jeres beskrivelse af;

 • målet med mentorstøtten
 • hvilke opgaver mentoren skal hjælpe med
 • hvor længe I forventer mentor og du skal arbejde sammen
 • hvor mange timer om ugen

Herudover skal aftalen indeholde en klagevejledning.

Sådan foregår det

Din beskæftigelsesmentor understøtter din vej til arbejde og uddannelse ved eksempelvis

 • at hjælpe dig med at belyse dine udviklingsmuligheder mod beskæftigelse
 • at styrke stabilitet og struktur i din hverdag - stadig med beskæftigelse som klar målsætning
 • at synliggøre de barrierer og personlige udfordringer, der forhindrer dig i at deltage i aftalte aktiviteter
 • at støtte dig i kontakten til andre relevante fagpersoner
 • at holde fokus på dine ressourcer og kompetencer
 • at styrke din tillid til systemet og motivere dig i din søgen mod job eller i uddannelse
 • at bruge og udvide dit personlige netværk, der kan hjælpe dig på din vej mod job/uddannelse
 • at få delt vejen til dit mål op i håndterbare skridt
 • at hjælpe dig med at være realistisk omkring dine forventninger til, hvilke mål du kan opnå, dit eget ansvar og dine forventninger til systemet og samarbejdspartnere m.m.

Et mentorforløb kan også have karakter af efterværn, hvor mentor støtter dig i

 • at bruge tilegnede redskaber fra gennemgåede undervisnings- og samtaleforløb i din fortsatte udvikling mod selvforsørgelse
 • at optimere din overgang til praksis i enten virksomhedspraktik eller job
 • at have fokus på et godt match imellem dine kompetencer, dine evt. skånehensyn og et konkret arbejde eller praktikforløb
 • at bruge mentor som samtalepartner om realiteter og udfordringer i den første tid i virksomhedspraktik eller job

Samtalerne med din mentor vil have dine mål og delmål som omdrejningspunkt.

Der er nogle aftaler, der skal overholdes i dit samarbejde med en mentor. 

Sikkerhedsregler

Som udgangspunkt mødes du med mentor på Jobcentret eller på dit praktiksted, uddannelsessted eller på dit arbejde.

Hvis I undtagelsesvist mødes i dit private hjem, forventes det at:

 • du ikke ryger indenfor og har luftet ud før mentor kommer til jeres aftale.
 • du har kontrol over dine husdyr, så mentor ikke føler sig truet af dem.
 • du har ikke gæster på besøg med truende adfærd.
 • du ikke opfører dig truende. Mentor er der for at støtte dig.

Almene regler

Du får kontaktoplysninger på mentor; mobilnummer, mail (via sikker mail) m.m.
Du er forpligtet til at overholde mødeaftaler med mentor.
Bliver du forhindret i at overholde en aftale, er du forpligtet til at melde afbud.
Din mentor kan ikke kontaktes uden for almindelig arbejdstid, medmindre andet er aftalt.
Mentor er omfattet af tavshedspligt.
Mentor oplyser beskæftigelsesrådgiver om evaluering i forhold til de mål der er sat. Hvis andre oplysninger skal gives til beskæftigelsesrådgiver, vil du blive informeret inden det sker.
Der kan være behov for dit samtykke.
Det skal dog understreges, at mentor har skærpet indberetningspligt ved kendskab til lovovertrædelser.

Beskæftigelsesmentor i printvenlig version

 

Mentorer

Som udgangspunkt kan alle kvalificerede medarbejdere på Jobcenter Assens blive tilknyttet som mentor.