Pjecer

Ergoterapi/Hverdagsmestring

Fokus på støtte til brugen af egne ressourcer og kompetencer

Ergoterapi/hverdagsmestring som tilbud jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Udvikling og tilpasning af aktiviteter

På Jobcentret har vi et tilbud til dig, der har brug for støtte til at udvikle dine ressourcer med henblik på at mestre dit eget liv.
Tilbuddet er for dig, der har andre problemer end det at være ledig - det kan være fysisk såvel som psykisk. Måske er du omfattet af reglerne om et ressourceforløb - så kan Ergoterapi/Hverdagsmestring indgå som et element.
Formålet er først og fremmest, at du får redskaber til at kunne tage styringen over din hverdag og dit eget liv i samme grad som før, du blev syg.

Sådan bliver du tilmeldt

Du aftaler med din beskæftigelsesrådgiver, at du vil deltage.
Ergoterapeuten indkalder dig til opstart, og her fremgår det, hvornår og hvor I skal mødes.

Sådan foregår forløbet

Ergoterapi/Hverdagsmestring vil oftest foregå 1-2 gange om ugen i en længere periode.
Ergoterapeuten vil tilrettelægge et forløb efter dine behov, og det vil tage udgangspunkt i din hverdag i dit eget hjem.
I arbejder sammen omkring dine hverdagsaktiviteter, og du bliver præsenteret for redskaber samt råd og vejledning, der vil hjælpe dig til at finde løsninger, så du fortsat kan have et aktivt liv.
Du vil blive præsenteret for råd/vejledning/træning ift.:

 • daglige gøremål
 • struktur i dagligdagen.
 • motivation, ændring af vaner/roller.
 • hvordan du kompenserer for nedsat funktionsniveau.
 • støtte til at gøre brug af dine egne ressourcer og kompetencer.

Hvor det er relevant, vil ergoterapeuten - i samarbejde med dig - arbejde med afprøvning og afklaring i forhold om der er hjælpemidler, der kan lette nogle funktioner, du har problemer med, samt hjælpe dig til at udnytte dine ressourcer bedre.

Ergoterapi/Hverdagsmestring i Printvenlig version

 

Ergoterapeuter

 • Ergoterapeut
  Christina Lind
  Tlf. 2135 8872

 • Ergoterapeut
  Maria Carlsen
  Tlf. 2461 0746