Pjecer

Godt i gang

Fokus på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet

Godt i gang som et tilbud jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats.

Fokus på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet

Godt i gang er et tilbud til dig, der er nyledig, jobparat, og modtager kontanthjælp.
Tilbuddet består af 4 ugers virksomhedspraktik, 37 t/uge, og foregår ved faste virksomheder, der har indgået aftale med jobcentret. Praktikmulighederne varierer og sammen med din jobformidler vælges den tilgængelige praktik, der vurderes at være mest egnet til dig.
Praktikken behøver ikke at tjene noget bestemt uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt formål, men kan dels bidrage til:

  • en vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • til at oparbejde eller opretholde din ansvarlighed og hverdagsstruktur samt
  • motivere dig til at træffe aktive valg for fremtiden.

Sådan kommer du ”godt i gang”

Når din jobformidler i samråd med dig har valgt en praktik, afklares det med koordinator, Dorte Jensen, om praktikstedet er klar til at modtage dig.
Når aftalen er på plads, giver din jobformidler dig besked om første mødedag, tid og sted.
Du skal den allerede den første dag møde op i tøj, der kan tåle lettere, fysiske arbejdsopgaver.
Ved behov for særlig påklædning til udendørsopgaver, vil dette blive udleveret. Husk madpakke :-).

Sådan foregår det

Når du har fået startdato, tid og sted for virksomhedspraktikken, har du pligt til at møde til den aftalte tid, 37 timer pr uge i 4 uger. Udeblivelse uden gyldig grund, kan få konsekvenser for din ydelse.

Koordinator, Dorte Jensen, har opfølgning med virksomheden 2 gange i løbet af perioden.
Din jobformidler har den løbende og afsluttende opfølgning med dig.

Godt i gang i printvenlig version

Koordinator

  • Koordinator
    med virksomheder,
    Dorte Jensen