Pjecer

Klar, parat, start

Fokus på at finde en virksomhedspraktik

Min vej i job som et tilbud jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Fokus på at finde en virksomhedspraktik

Klar, parat, start er et tilbud til dig, der skal i en virksomhedspraktik i forbindelse med dit
sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb. I forløbet får du alt den hjælp og støtte fra virksomhedskonsulenterne, du har brug for til at finde din egen praktik.

Du forventes, at engagere dig i forhold til at finde en praktik; at du selv er opsøgende enten telefonisk, pr. mail eller besøg, og at du benytter dig af den sparring og vejledning, der stilles til rådighed for dig.

Sådan bliver du tilmeldt

Du aftaler med din beskæftigelsesrådgiver, at du gerne vil tilknyttes Klar, Parat, Start, og I udfylder sammen et henvisningsskema, der beskriver den praktik, du har brug for støtte til at finde.
Du vil modtage en indkaldelse, hvor du bliver informeret om tid og sted for opstart.

Sådan foregår det

Undervisningen foregår alle tirsdage kl. 13.00 - 15.00 på
Kompetencecenter Kompasset på adressen Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens.
Bus 110-111, 130-132 samt 151-152 stopper lige udenfor. Find tider på fynbus.dk

Når du starter, skal du medbringe dit henvisningsskema, dit CV (opdateret) og gerne din egen computer.

Du bliver klædt på i forhold til at tage kontakt til en arbejdsgiver, bliver skarp på italesættelse af dine særlige behov i forhold til arbejdsmarkedet, bliver opdateret på viden om arbejdsmarkedet samt opdateret på viden om, hvilke jobområder det er relevant at søge praktik inden for - specielt for dig.

Når du har fundet en mulig virksomhedspraktik, kontakter du en af konsulenterne fra Klar, Parat, Start med oplysninger om virksomheden og kontaktperson. Såfremt praktikken godkendes af konsulenten, bliver du tilknyttet en fast virksomhedskonsulent, som kontakter arbejdsgiver og aftaler et fællesmøde, hvor I sammen aftaler alle praktiske forhold omkring praktikken (arbejdstid, skånehensyn, startdato mv.).

Din virksomhedskonsulent vil under hele praktikken stå til rådighed for vejledning og støtte, sikre tæt opfølgning med dig og arbejdsgiver, og sørger samtidig for at praktikken dokumenteres.

Klar, parat, start i printvenlig version

Undervisningsteam

 • Virksomhedskonsulent
  Lena Pilegård Hansen
  Mobil: 21 70 63 04

 • Virksomhedskonsulent
  Gitte Grundahl Ottesen
  Tlf: 64 74 64 49

 • Virksomhedskonsulent
  Louise Juhl Damkjær
  Mobil: 51 70 49 57

 • Virksomhedskonsulent
  Belinda Lykke Bøjsen (barsel)
  Mobil: 29 62 89 67

 • Virksomhedskonsulent
  Mette Rørdam Bonnevie
  Mobil: 51 44 87 56

 • Virksomhedskonsulent
  Mette Winther
  Mobil: 21 83 48 65

 • Virksomhedskonsulent
  Pia Munniche
  Mobil: 29 26 47 94

 • Virksomhedskonsulent
  Vickie Neubert Borgstrøm
  Mobil: 21 57 95 92