Pjecer

Klar, Parat, Videre...

Fokus på vejledning og opkvalificering

Klar, Parat, Videre... som et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Klar, parat, videre er et tilbud til dig, der vurderes at have brug for en vejledende og/eller opkvalificerende
indsats forud for om-match til jobparat, en anden vej imod selvforsørgelse eller en anden varig forsørgelse.

Målet er at bringe dig tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job. Indsatsen behøver ikke tjene noget bestemt uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt formål, men kan dels bidrage til:

 • en vurdering af om du er til rådighed for arbejdsmarkedet
 • at oparbejde eller opretholde ansvarlighed og hverdagsstruktur samt
 • at motivere dig til at træffe aktive valg for fremtiden.

Sådan starter du i klar, parat, videre...

Din beskæftigelsesrådgiver informerer dig om, at du er henvist til Klar, parat, videre - og om tid og sted for første arbejdsdag.

Tøj og sikkerhedssko udlånes på tilbudsstedet, og udleveres til dig ved opstart.

Husk madpakke :-).

Når man skal færdes på offentlige institutioner som børnehaver og skoler, er der krav om en ren børneattest. Denne indhentes af holdleder, og du vil få en besked i din e-boks om at give samtykke til dette. Når du giver samtykke, skal du bruge dit Nem ID.

Sådan foregår det

Klar, parat, videre... varetager serviceopgaver på offentlige arbejdspladser i Assens Kommune, herunder institutioner og skoler. Udgangspunktet er Savværksvej 32 i Glamsbjerg.

Klar, parat, videre varer i op til 13 uger.
Mødetiden er 25 timer pr. uge:
Mandag – torsdag 07:30 – 13:00 samt
fredag 08:30 – 11:30.

På onsdage og fredage arbejdes der med CV og Jobnet, samt evt. jobsøgning og Joblog.

Hvis du skal passe danskundervisning eller har andre behov, laver din beskæftigelsesrådgiver en individuel aftale med dig om dine mødetider.

Du har pligt til at overholde aftalerne vedr. Klar, parat, videre, og hvis du udebliver uden rimelig grund, kan det påvirke udbetalingen af din ydelse.

OBS: Assens Kommune en røgfri arbejdsplads, så du må ikke ryge inden for mødetiden.

Klar, Parat, Videre i printvenlig version

Se en lille film om Klar, Parat, Videre

Medarbejdere i Klar, Parat, Videre...

 • Holdleder
  Martin Collins
  Tlf. 6474 6730

 • Medarbejder
  Dan Andersen
  Tlf. 6474 6847