Pjecer

Kompetenceafklaring

Fokus på ressourcer

Kompetenceafklaring som tilbud jf. § 32 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Fokus på dine ressourcer

På Jobcentret har vi et forløb for dig, der gerne vil arbejde med, og dokumentere dine kompetencer. Forløbet giver dig redskaber til at sætte fokus på dine kompetencer, og til at sætte realistiske mål for dine muligheder for at få et job eller udviklingsmuligheder ift. uddannelse/opkvalificering.
Formålet med forløbet er - i samarbejde med dig - at synliggøre dine kompetencer og matche dine kompetencer til konkrete jobs eller uddannelse. Det gør vi ved at arbejde meget konkret med dine ressourcer og eventuelle skånehensyn.

Sådan bliver du tilmeldt

Du aftaler med din beskæftigelsesrådgiver, at du gerne vil deltage på Kompetenceafklaring.
Jobcentret indkalder dig til opstart, og her fremgår det, hvornår du skal møde.

Sådan foregår det

I forløbet bruger vi redskabet ”Min Kompetencemappe”. Det er et værktøj, der hjælper dig til at
beskrive og dokumentere dine kompetencer. Dine kompetencer er summen af alt det, du ved og kan - ikke kun det du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært på dit arbejde, i din fritid og gennem livet. Du opretter din egen Kompetencemappe, og arbejder individuelt med denne som udgangspunkt for vejledningsforløbet. Sideløbende modtager du undervisning, med henblik på at inspirere og motivere dig til at beskrive, uddybe og arbejde individuelt med dine kompetencer.

Forløbet indeholder 2 undervisningsdage, eventuelt en tredje.
Første dag: Du introduceres til arbejdet med Min Kompetencemappe. Begreberne gennemgås, og der vises et eksempel på, hvordan en kompetenceplan kan se ud. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, så du er godt klædt på til at arbejde med Min Kompetencemappe.
Anden dag: Denne dag bruges til at udfylde Min Kompetencemappe. Her arbejder du individuelt med dine kompetencer, og vi står naturligvis klar til at inspirere dig og yde teknisk bistand.
Kompetenceplan: Såfremt der skal udarbejdes kompetenceplan, indkaldes du til en individuel samtale efter udarbejdelsen af kompetencemappen.

Dette skal du medbringe:

 • Opdateret CV - eller evt. opdateret liste over dine ansættelser
 • NemID.
 • Anbefalinger/udtalelser fra arbejdsgivere - de scannes ind og vedhæftes kompetencemappen.
 • Evt. uddannelsesbeviser eller andet, du gerne vil have scannet ind og vedhæftet kompetencemappen.

Kompetenceafklaring i printvenlig version

 

Primære koordinatorer

 • Koordinator
  Dorte Jensen
  6474 6717

 • Koordinator
  Jytte Nielsen
  4025 7007