Pjecer

Udviklingsforløb til den virksomhedsrettede indsats (UVI)

Fokus på udvikling og tilpasning i forhold til at iværksætte den virksomhedsrettede indsats

UVI som et tilbud jf. § 32 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

På Jobcenter Assens har vi et tilbud til dig, der oplever at være forhindret i at påbegynde en virksomhedsrettet indsats på grund af nogle nogle sociale-, sundheds- eller beskæftigelsesmæssige barrierer. Forløbet kan iværksættes når koordinerende sagsbehandler eller rehabiliteringsteamet vurderer, at der er behov for en hyppigere kontakt.
Målet er at skabe en ekstra god og tryg relation, hvor I sammen kan arbejde på at fjerne/bearbejde nogle af de barrierer, så du kan blive klar til at påbegynde en virksomhedsrettet indsats, – tilknytningspraktik eller klarlæggende praktik.

Sådan bliver du tilmeldt

Det er rehabiliteringsteamet og/eller din koordinerende sagsbehandler, der sammen med dig vurderer, om du vil have gavn af tilbuddet, som i første omgang varer 26 uger.

Sådan foregår det

Forløbet indeholder samtaler og aftaler med koordinerende sagsbehandler med henblik på udvikling af ressourcer, og kan fx indeholde:

  • Samtaler i hjemmet eller Walk and talk - kan foregå alle steder, fx ved vandet, i skoven, i byen...
  • Træning (ved Arena Assens)
  • Møde på virksomheder
  • Gruppemøder med info omkring den virksomhedsrettede indsats
  • Rundbordsmøder ved behandler fx lokalpsyk, egen læge, psykolog, psykiater mm
  • Fællessamtaler med virksomhedskonsulent

Du kan også få støtte til fx ansøgning til enkeltydelse, tage til tandlæge, hjælpe med transport, kontakt til børn og unge, myndighed social m.m.
Du vil således kunne bruge den koordinerende sagsbehandler som en støtte i forbindelse med, at du skal blive klar til at deltage i en virksomhedsrettet indsats og/eller klarlægge den fremtidige arbejdsmarkedstilknytning.

Undervisningsteam

Din koordinerende sagsbehandler, er din kontaktperson.

Udviklingsforløb til den virksomhedsrettede indsats i printvenlig version