Virksomhedsservice

Assens Kommunes Virksomhedsstrategi

Jobcenter Assens og Ungeenheden i Assens Kommune ønsker med Virksomhedsstrategien at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse og opkvalificering. Se mere i vores lille informationsfilm - og læs hele Virksomhedsstrategien nederst på siden.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Et virksomhedsrettet Jobcenter og Ungeenhed

I Assens Kommune skal virksomheder sikres kvalificeret arbejdskraft.
Vi vil have fokus på fastholdelse af sygemeldte i nuværende job, samt en trinvis indgang til job for borgere, der ikke umiddelbart kan starte i ordinært job.
Virksomhedsstrategien handler om samarbejdet med virksomhederne i Assens Kommune.
Virksomhedsstrategien understøtter Assens Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik, herunder et særligt fokus på dilemmaet mellem en begyndende oplevelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft og et voksende overskud af ufaglærte.
Jobcenter Assens og Ungeenheden har en vigtig rolle i at imødekomme kommunens
virksomheders behov for arbejdskraft. Derfor har vi fokus på at opkvalificere ledige til de
opgaver, der skal løses, samt vejledning af virksomheder i forskellige muligheder for at tilpasse opgaver og jobs til de kompetencer, som aktuelt er tilgængelige.
Virksomhedsstrategien er et aktivt redskab i dette arbejde.
Jobcenter Assens og Ungeenhedens rolle er i højere grad at være medspillere i et samarbejde med virksomhederne i kommunen. Målgrupperne er alle ledige borgere.
Virksomhedsstrategien består af fem strategiske fokuspunkter, som skal sikre et fælles udgangspunkt i dette arbejde.

Din primære samarbejdspartner ved rekruttering, fastholdelse og opkvalificering

Alle virksomheder beliggende i Assens Kommune skal vide, hvordan Jobcenter Assens og Ungeenheden kan bruges som samarbejdspartnere til rekruttering, fastholdelse af sygemeldte i nuværende job og opkvalificering af ledige.
Vi understøtter virksomheder i rekrutteringsbehov, samt rådgiver og vejleder til nye måder at løse opgaver i fremtiden.
Ved mangel på kvalificeret arbejdskraft hjælper vi - i en konsulentfunktion - virksomheder til at nytænke de muligheder for arbejdskraft, der findes på jobmarkedet. Her tænkes fx på:
mulig opkvalificering, substitution*, småjobs, udviklingsjobs eller kombistillinger (praktik og ordinære løntimer), for at ledige borgeres kvalifikationer benyttes og/eller oplæres til specifik opgaveløsning.
Vi har et nært samarbejde med Erhvervskontakten - én indgang for virksomhederne til kommunen.
Der skal opleves klarhed og gennemskuelighed i kontakt og samarbejde.
Virksomhederne skal opleve Jobcentret og Ungeenheden som samarbejdspartnere, der yder en høj faglig og kompetent service - uanset opgaven.

Vores ønsker med strategien

Vi er synlige

Virksomhederne ved, hvad vi kan bidrage med fx ved:

 • at markedsføre services over for virksomhederne
 • at sikre en opdateret hjemmeside
 • brug af kampagner og materialer hver gang der er nye tiltag og begivenheder
 • at vi er opsøgende overfor nye som ”gamle” virksomheder.

Vi er tilgængelige

 • Virksomhederne ved, hvordan de skal få fat på os, og vi laver klare aftaler om samarbejdet fx ved:
 • at vi har et direkte telefonnummer til vores Virksomhedsservice 6474 7000
 • at vi er tydelige i vores aftaler omkring etablering af samarbejdet
 • at vi følger op på vores etablerede samarbejder
 • at vi sikrer nem adgang til konsulenter og medarbejdere for virksomhederne.

Vi samarbejder via netværk og relationer

Vi har gode, konstruktive netværk, som skaber synergi og attraktive medarbejdere for
virksomhederne fx ved:

 • at vi sikrer gode samarbejdsaftaler
 • at vi sikrer gode match - fagligt som socialt
 • at vi skaber tværfaglige samarbejder og vidensdeler
 • at vi skaber samarbejder om relevante kompetencegivende kurser/forløb
 • at vi samarbejder med virksomheder omkring Virksomhedsstafetten - en virksomhedsrettet CSR indsats for specifik afklaring af unges uddannelsesretning
 • at vi samarbejder med Udvikling Assens, fx via advisory boards og lærlingenetværk
 • at vi er aktive deltagere i Rekrutteringsservice Fyn - et samarbejde der sikrer, at virksomheden har én indgang til hele Fyn.

Vores service er målrettet og vi skaber resultater sammen

Udgangspunktet tages i den enkelte virksomhed og dennes behov fx ved:

 • at vi kender virksomhederne og deres behov for arbejdskraft
 • at vi giver behovsspecifik rådgivning i forhold til:
  Fastholdelse af sygemeldte i nuværende job, opkvalificering af medarbejdere, substitution* ved mangel på faglærte, samt etablering af småjobs, fleksjob, lærlingepladser mm.

Vi udvikler os via dialog

Vi vil være åbne og imødekommende overfor virksomheders ideer og input fx ved:

 • årlige servicebesøg hos virksomhederne
 • at vi løbende følger vores virksomheders tilfredshed med os.