Virksomhedsservice

Fastholdelse af medarbejdere

Vil du gerne beholde dine medarbejdere i perioder med mindre at lave eller i hvert fald hjælpe dem, du ikke kan beholde, godt videre? Eller står du overfor en større afskedigelse? Så er der mange muligheder for at finde den rigtige løsning. Se vore tilbud herunder eller se i filmen - på mindre end 3 minutter - hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Kontakt også gerne Virksomhedsservice og hør nærmere på 6474 7000 fra kl. 8.00 til 15.00 alle hverdage. Såfremt I har spørgsmål omkring økonomi kan I som arbejdsgivere også med fordel kontakte Virksomhedsservice og bede om at komme i kontakt med Ydelsescenteret.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Hvis din medarbejder er truet på sin arbejdsevne, dvs. på vej til at blive sygemeldt, har Assens Kommune nogle tilbud, der kan hjælpe dig med at forebygge en sygemelding.

Jobcentrets fastholdelsesafdeling og Virksomhedsservice har forskellige tilbud i forhold til eks. mentor, undervisning, vejledning & rådgivning, personlig assistance, hjælpemidler eller indretning af arbejdspladsen efter reglerne om de handicapkompenserende ordninger og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en mulighed for at beholde medarbejdere, der ellers skulle fyres, når der ikke er opgaver nok. Det betyder, at medarbejdernes arbejdstid nedsættes i en periode, og de i stedet modtager supplerende dagpenge

Arbejdsgivers 4 ugers sygefraværssamtale

Arbejdsgivere skal indkalde den sygemeldte medarbejder til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag

Assistance ved store afskedigelser

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne

Delvis syge- eller raskmelding

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde

Fravær- og fastholdelsespolitik

Nogle gange kan man spotte, at en medarbejder har det dårligt, og nå at gøre noget ved det, før situationen fører til fravær pga. en sygemelding. Det er i både virksomhedens og medarbejderens interesse at forebygge sygdom og arbejdsskader, så den gode arbejdskraft bliver på arbejdspladsen

Fast Track

Fast track giver blandt andet arbejdsgiver såvel som medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation

Fastholdelsesplan

En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers

Hjælpemidler

Små ændringer på arbejdspladsen kan gøre en stor forskel

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et forløb, der bliver skræddersyet til den pågældende medarbejder

Job med løntilskud til førtidspensionister

En virksomhed kan beholde en førtidspensionist med løntilskud (tidligere skånejob) og dermed få glæde af en ofte erfaren medarbejder, som dog ikke kan arbejde fuldtid

Mulighedserklæring

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring

Jobcentrets 8-ugers opfølgningssamtale

Hvis en sygemelding forventes at vare mere end otte uger, har kommunen pligt til at følge op på den sygemeldte med en personlig opfølgningssamtale senest otte uger efter første fraværsdag. Inden samtalen skal den sygemeldte medarbejder indhente en lægeattest hos egen læge

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse

Rundbordssamtale

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation

Sygefravær - anmeldelse og refusion

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune

Revurdering af sygedagpengesager

Med den nye sygedagpengelov skal jobcentret revurdere alle sygedagpengesager efter 22 uger (ekskl. arbejdsgiver- perioden på 30 kalenderdage)

§ 56 aftale - kritisk sygdom

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden