Virksomhedsservice

Opkvalificering af medarbejdere

Brug for hjælp til opkvalificering? Kunne dine medarbejdere bruge lidt efteruddannelse? Eller har du fundet din næste medarbejder, som bare lige mangler et enkelt kursus? Se vore tilbud herunder eller se i filmen - på blot 3 minutter - hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Du er også velkommen til at kontakte Virksomhedsservice på 6474 7000.

Elever under 25 år

Fremtidens arbejdsmarked er faglært. Derfor er det vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, at de unge får en uddannelse. Din virksomhed kan bidrage ved at tage en elev eller lærling ind.
Faktaark: Elever under 25 år

Voksenlærling

Hvis en virksomhed vil være med til at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft, kan det være en god idé at tage en voksenlærling.
Faktaark: Voksenlærling

Jobrotation

Jobrotation giver en virksomhed mulighed for at sende sine medarbejdere på kursus og samtidig få tilskud til en jobrotationsvikar, der kan passe den fastansattes opgaver imens.
Faktaark: Jobrotation

Erhvervsuddannelse (EUV)

Med en EUV kan virksomheder både uddanne arbejdskraft og samtidig få en medarbejder i virksomheder med en vis erfaring.
Faktaark: Erhvervsuddannelse for voksne

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning.
Faktaark: Forberedende voksenundervisning

Ordblindeundervisning (OBU)

Driller bogstaverne? Virksomhedsservice giver dig chancen for at gøre noget ved det. Ordblindhed er ingen hindring for uddannelse og job.
Faktaark: Ordblindeundervisning

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Faktaark: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

VEU-godtgørelse udgør 80 procent af højeste dagpengesats og gives til uddannelser på erhvervsuddannelsesniveau.
Faktaark: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en kort, ulønnet ansættelse, hvor din virksomhed og en potentiel medarbejder kan se hinanden an.
Faktaark: Virksomhedspraktik